Archive for oktober, 2014

Wat is Biomassa precies, en waar dient het voor?


Onder biomassa verstaan we organische materialen die van plantaardige of dierlijke oorsprong zijn. Dat zorgt ervoor dat het hernieuwbare grondstoffen zijn, bestemd voor industriële toepassingen en voor energieopwekking. Vooral met betrekking tot dat laatste is biomassa tegenwoordig een begrip geworden.

Biomassa kan op verschillende manieren omgezet worden in energie. Gedurende lange tijd werd biomassa, voornamelijk dood plantenmateriaal, rechtstreeks verbrand. Dat materiaal bestaat vooral uit hout en kolen. Die methode levert echter heel wat problemen op voor het milieu zoals schade aan het oerwoud, omvangrijk grondgebruik, luchtvervuiling en hoog waterverbruik.

Tegenwoordig wordt biomassa dan ook op andere en milieuvriendelijkere manieren ingezet. In dat licht wordt dan ook soms de term ‘biobrandstof’ gehanteerd. Biobrandstoffen worden doorgaans ingedeeld in verschillende generaties. Zo bevat de eerste generatie naast hout ook biomassa die rechtstreeks kan afgeleid worden uit gewassen. We denken daarbij aan koolzaadolie en palmolie. De tweede generatie bevat biomassa die met een chemisch proces afgeleid kan worden zoals biodiesel. Met de derde generatie biobrandstoffen bedoelen we biomassa die ontstaat uit speciaal geprepareerde organismen. Een recent voorbeeld daarvan zijn algen. Dat is echter toekomstmuziek. Er is nog heel wat onderzoek nodig om ze duurzaam en rendabel te telen om ze vervolgens in te kunnen zetten als biobrandstof.

Biomassa is dus een erg brede term voor organische materie die we nu vooral koppelen aan hernieuwbare energie. Ook daar dekken verschillende elementen de lading, gaande van milieuvervuilende biobrandstoffen zoals kolen tot moderne en duurzame brandstoffen zoals algen.

Pelletkachels bij ardentbiomassa


Ardentbiomassa.nl is een webwinkel met een breed assortiment verschillende producten. Denk aan haardhout, pellets.. maar ook pelletkachels! Op dit moment wordt er gewerkt aan een verbeterd aanbod waardoor het tijdelijk niet mogelijk is om te bestellen.